UZ Brussel verdrievoudigt het aantal behandelbedden voor kinderen en jongeren met eetstoornissen.

UZ Brussel verdrievoudigt het aantal behandelbedden voor kinderen en jongeren met eetstoornissen.

Enorme toename van het aantal kinderen en jongeren met zware anorexia nervosa

Door de coronamaatregelen stelt het UZ Brussel een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren met zware anorexia nervosa. Het huidige opnameaanbod binnen Vlaanderen en Brussel is momenteel echter ontoereikend waardoor lange wachtlijsten ontstaan voor kinderen en jongeren tussen 10 en 15. Het UZ Brussel breidt daarom het aantal behandelbedden, via toevoeging van extra personeel op de afdeling pediatrie tijdelijk (voor een periode van 6 maanden) uit van 3 naar 9. Patiënten krijgen er een intensieve en multidisciplinaire behandeling, met oog voor de verschillende facetten van de eetstoornis en in nauwe interactie met hun directe omgeving.

Meer behandelbedden voor jongeren met eetstoornissen

Tijdens de coronacrisis steeg de vraag naar hulp bij eetstoornissen enorm, onder meer ook bij de doelgroep 10 tot 15-jarigen. Het huidige opnameaanbod binnen Vlaanderen en Brussel is momenteel echter ontoereikend waardoor er lange wachtlijsten ontstaan voor deze doelgroep. Kinderen en jongeren komen nu terecht op pediatrieafdelingen van ziekenhuizen zonder expertise in deze problematiek waar ze noodgedwongen wachten op de gepaste hulp. Het UZ Brussel breidt daarom het aantal behandelbedden op de pediatrieafdeling uit van 3 naar 9. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over 2 bedden op de kinderpsychiatrische afdeling. Op dit moment telt het ziekenhuis 9 opgenomen jonge patiënten met eetstoornissen. Er staan 5 kinderen en jongeren op de wachtlijst.

Ursula Van den Eede, coördinator Eetkliniek UZ Brussel: “Het is van groot belang dat de diagnose van een eetstoornis zo snel mogelijk wordt gesteld en dat behandeling meteen kan worden opgestart door een multidisciplinair team met expertise in deze problematiek. De impact van ondergewicht bij kinderen en jongeren is groot, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk. Ernstig ondergewicht bij deze doelgroep geeft immers aanleiding tot uitstel of achteruitgang van pubertaire ontwikkeling en leidt tot groeistop. Een beperkte inname van calorieën kan leiden tot verminderde werking van een aantal organen, verlagen van het metabolisme, vertragen van hartritme, verlagen van de bloeddruk, vertragen van de darmwerking met constipatie en verminderde beenmergfunctie met risico op bloedarmoede, verminderde weerstand en verhoogde bloedingsneiging.”

Unieke multidisciplinaire aanpak ingebed in pediatrieafdeling

De opgenomen kinderen en jongeren krijgen een behandeling op maat. Daarbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op de noden van het kind of de jongere en het gezin. Het is uniek dat dit gebeurt binnen het kader van een pediatrieafdeling.Het multidisciplinair team bestaat uit onder meer een pediater, kinderpsychiater, psycholoog, endocrinoloog, diëtist, psychomotore therapeute, medewerkers van de Appeltuin (de leer- en ontspanningsruimte waar gehospitaliseerde kinderen en jongeren worden opgevangen door leerkrachten en opvoeders) en Villa Samson (een zorgfaciliteit waar huisdieren welkom zijn). Elk aspect van de eetstoornis wordt aangepakt. Dat gebeurt onder meer via eetbegeleiding, continuïteit binnen de zorg (van residentieel naar ambulant en omgekeerd), een combinatie van individuele en groepstherapie, een volledig dagprogramma met uiteenlopende activiteiten voor elke patiënt en een ziekenhuisschool in de Appeltuin. De omgeving is nauw betrokken via regelmatige gezinsgesprekken. Thuismomenten worden bijvoorbeeld ook voorbereid via live oefenmomenten waarbij ouders en kinderen en jongeren samen koken.

Het UZ Brussel hanteert het stepped-care model, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan ambulante zorg om het kind of de jongere niet weg te halen uit de dagelijkse context. Indien dat niet volstaat, wordt geschakeld naar residentiële hulpverlening waarbij dezelfde zorgverleners de patiënt blijven volgen met een intensievere omkadering op de afdeling pediatrie. Als de situatie uiterst ernstig is of er sprake is van een combinatie van kinderpsychiatrische stoornissen, wordt geopteerd voor een opname op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Op dit ogenblik bevinden zich 2 patiënten in de behandelbedden voor patiënten met eetstoornissen in de kinderpsychiatrische afdeling van het UZ Brussel (PAika).

 

 

 

Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette