UZ Brussel start pilootproject als antwoord op wachtlijsten logopedie

Te lange wachtlijsten, frustratie van de ouders dat er geen hulp is, frustratie van de logopedist dat hij of zij geen hulp kan bieden. Het probleem van de wachtlijsten is al langer gekend. Met financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, aangevuld met projectmiddelen van het Agentschap Opgroeien, start het UZ Brussel een pilootproject om kinderen met het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders op korte termijn op weg te zetten via toegankelijke ondersteuning. 

Vandaag lanceert het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel project ALBaT®OS: “Alternatieve Leervormen en Begeleidingstrajecten aanreiken voor het Remediëren van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de opbouw van het spraak- en taalsysteem waardoor het begrijpen van taal en/of het communiceren met taal langzamer en anders ontwikkelt dan bij leeftijdsgenoten. Bij meertalige kinderen zorgt dit voor moeilijkheden in het verwerven van zowel de moedertaal als de schooltaal. Ongeveer 7% van de kinderen worden geconfronteerd met een taalontwikkelingsstoornis.

Het pilootproject gaat van start in het najaar 2024

Ellen Van Den Heuvel, coördinator van het project: “Concreet zullen Brusselse Nederlandstalige logopedisten in twee Nederlandstalige scholen een traject opstarten dat zich enerzijds richt op het remediëren van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en anderzijds hun ouders de eerste handvaten aan te rijken om de taalontwikkeling heel functioneel te ondersteunen. Dat gaat dan in praktijk over hoe ouders kunnen communiceren met hun kinderen zodat de communicatie in het gezin beter verloopt en bijvoorbeeld frustraties kunnen beperkt worden. Het doel is om zo veel mogelijk partners rond het kind te betrekken bij het project, van de school tot de ouders. We organiseren sessies in samenwerking met Brusselse logopedisten op scholen, om zo hulpverlening op te starten dicht bij de gezinnen en de drempel zo laag mogelijk te houden. Op die manier hopen we kinderen en hun ouders al op korte termijn de nodige ondersteuning te bieden als alternatief of in afwachting van de één op één sessies.”

Evidence based en onderdeel van een onderzoeksproject

Eva Cloet, directeur van Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel: “Door een laagdrempelig en wetenschappelijk onderbouwd traject uit te werken, los van het voorziene kader van terugbetaling, wordt getracht het verlies aan ontwikkelingskansen door late opstart van individuele logopedische therapie te beperken. De naam ALBaT®OS verwijst naar de hoofddoelstelling om logopedisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen om korte en alternatieve behandelingsmogelijkheden te exploreren, zoals bijvoorbeeld groepsbenaderingen, oudercoaching en korte, intensieve ouder-kind trajecten.”

ALBAT®OS kan eveneens metaforisch benaderd worden, het uitreiken naar het netwerk om expertise en ervaring uit te wisselen om zo te komen tot effectieve én efficiënte werkvormen. Na afloop van de trajecten in december zal de doeltreffendheid ervan worden geëvalueerd om na te gaan of dit project effectief ingezet kan worden en impact kan hebben op de ondersteuning van de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis binnen de gezinscontext en op de wachtlijsten voor logopedie. 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 4.100 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

Ontdek het UZ Brussel jaarverslag 2021.

Neem contact op met

Laarbeeklaan 101 1090 Jette

02 477 80 80

communicatie@uzbrussel.be

www.uzbrussel.be