UZ Brussel start als eerste ziekenhuis met registratie palliatieve sedatie

UZ Brussel start als eerste ziekenhuis met registratie palliatieve sedatie

Vanaf februari 2018 start het UZ Brussel als eerste ziekenhuis in België, en zelfs wereldwijd, met de registratie van palliatieve sedatie. Vandaag is enkel euthanasie wettelijk omkaderd. De grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie is vaak flinterdun; het zijn dikwijls communicerende vaten. Met de registratie van palliatieve sedatie wenst het UZ Brussel enerzijds meer duidelijkheid te scheppen voor patiënten en hun omgeving, anderzijds zal die registratie de indicatiestelling en technische uitvoering van deze medische handeling optimaliseren. De start van de registratie valt samen met de ‘Maand van de palliatieve zorg’ in Brussel, waarin in samenwerking met Br.E.L., Brusselse Expertise Levenseinde, tal van vormingen, lezingen en activiteiten rond het levenseinde worden georganiseerd.

Vandaag komt palliatieve sedatie, het kunstmatig in coma brengen van een terminale patiënt, in ons land minstens vier keer meer voor dan euthanasie. Bovendien gebeurt deze praktijk meestal zonder medeweten van de patiënt en vaak zonder aftoetsen met de familie en is er weinig transparantie over. Het UZ Brussel startte daarom ruim een jaar geleden al met een pilootproject om palliatieve sedatie te registreren. Hierdoor werd het registratiedocument geoptimaliseerd.

Respect voor het zelfbeschikkingsrecht

“Elke zorginstelling zou zich daarvoor moeten engageren om inschattingsfouten of verdoken euthanasie te voorkomen. Het gaat er bij beide praktijken om het ondraaglijk lijden bij de patiënt weg te nemen. De wettelijke omkadering zou voor palliatieve sedatie en euthanasie niet mogen verschillen. Daarbij staat één element voorop: het respect voor het zelfbeschikkingsrecht van elk mens. Palliatieve sedatie kan ook gebruikt worden als een middel om een levenseinde te bewerkstelligen. Dat gebeurt vandaag soms zonder overleg met de patiënt. Dit kan natuurlijk niet, zolang de betrokkene wilsbekwaam is,” stelt Wim Distelmans, kankerspecialist in het UZ Brussel en professor palliatieve geneeskunde aan de VUB. “Wij hopen dan ook dat andere zorginstellingen ons voorbeeld zullen volgen, want vandaag is de grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie vaak erg dun.”

Aan de VUB op de Brussels Health Campus in Jette werden met de oprichting van het eerste palliatief initiatief, de palliatieve thuiszorg Omega, de eerste stenen gelegd voor de palliatieve zorg in België. Ook voor de wettelijke omkadering voor euthanasie waren het UZ Brussel en de VUB pioniers. Dit engagement wordt verdergezet door het wettelijk kader voor patiënten in hun laatste levensfase te willen verfijnen, dus ook wanneer voor palliatieve sedatie wordt gekozen. Want iedereen staat ooit voor het levenseinde, dus het komt wellicht elk van ons ten goede. Bovendien zorgt een verplichte registratie ook voor meer rechtszekerheid voor de arts.

Maand van de palliatieve zorg

Meer informatie over de activiteiten in het kader van de ‘Maand van de palliatieve zorg’ is beschikbaar via deze link: http://forumpalliatievezorg.be/februari-2018-maand-van-de-palliatieve-zorg-in-brussel/

Contacteer ons
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 31.501 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 396.234 raadplegingen (excl. spoed) en 75.646 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette