UZ Brussel pleit voor aanpassing nomenclatuur van consultatie 'second opinion'

N.a.v. de berichten over ziekenhuizen die een meerprijs aanrekenen aan patiënten die voor een tweede opinie een ziekenhuisarts consulteren, laat het UZ Brussel in Jette weten dat het daarvoor geen extra kosten aanrekent. Het doet dat niet omdat het noch de toegankelijkheid van de zorg noch het eigen initiatief van de patiënt wil beperken. 

Het UZ Brussel bevestigt tegelijk dat het wel degelijk zo is dat de studie van een ingewikkeld medisch dossier (wat een 'second opinion' meestal wel is) inderdaad in regel méér tijd van de arts/artsen vraagt dan een 'klassieke' of 'normale' raadpleging. De oplossing daarvoor wordt echter beter geboden door een aanpassing van de nomenclatuur ter zake, eerder dan door het aanrekenen van een extra kost aan de patiënt.

Het UZ Brussel pleit daarom voor een aangepaste vergoeding voor consultaties n.a.v. een 'second opinion'.

Contacteer ons
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette