Eerste dubbele hartklepbehandeling via de lies in het UZ Brussel MitraClip-netwerk

Eerste dubbele hartklepbehandeling via de lies in het UZ Brussel MitraClip-netwerk

In het UZ Brussel heeft deze week een multidisciplinair team van interventioneel cardiologen, echocardiografisten en cardiochirurgen voor het eerst twee hartkleppen ingeplant via een lieskatether. Dankzij een ingreep via de lies kan een zware open hartoperatie met een hart-long machine en een lange verdoving vermeden worden. Dit is voor de patiënt minder ingrijpend, waardoor die sneller herstelt. Dergelijke ingrepen zijn vooral geschikt voor oudere en zwakkere patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een open hartoperatie.

Alternatief voor wie geen open hartoperatie kan ondergaan
“De ingreep via de lies werd uitgevoerd voor de reparatie van de mitralisklep en het vervangen van de aortaklep. Een MitraClip-procedure wordt toegepast bij patiënten met een ernstige mitralisklepinsufficiëntie en hoog peri-operatief risico. Percutane aortaklepvervanging (TAVI ofwel Transcatheter Aortic Valve Implantation) is aangewezen bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose die niet in aanmerking komen voor een heelkundige aortaklepvervanging, maar wel een levensverwachting hebben van meer dan 1 jaar en waarbij een verbetering van levenskwaliteit verwacht wordt. Onderzoek toont aan dat voor deze patiënten het vervangen van de aortaklep via de lies even veilig kan dan via klassieke hartheelkunde,” aldus prof. Steven Droogmans, afdelingshoofd cardiologie in het UZ Brussel.

Ingreep met hoogtechnologisch en gespecialiseerd materiaal
Het vervangen van hartkleppen via de lies is nieuw en vergt de inzet van hoogtechnologisch en gespecialiseerd materiaal en de nauwe samenwerking van een multidisciplinair team. Zo worden tegelijk echografische en radiografische beelden gebruikt om de plaatsing en werking van de nieuwe hartkleppen te evalueren. Het herstellen van twee hartkleppen via deze techniek werd wereldwijd nog maar bij 60 patiënten toegepast, en nu dus ook voor het eerst in het UZ Brussel.

De huisarts speelt een centrale rol in het opvolgen, selecteren en verwijzen van patiënten voor deze nieuwe technieken. Deze patiënten worden in het UZ Brussel besproken tijdens een multidisciplinaire overleg, waarop ook de huisarts welkom is.

In België gebeuren deze procedures in een netwerk van verschillende ziekenhuizen. Het MitraClip-netwerk rond het UZ Brussel bestaat uit het ZNA Middelheim Antwerpen, Erasmus Ziekenhuis Brussel, het Centre Hospitalier Universitaire van La Louvière en Charleroi en in Brussel het Brugmann en het Sint-Pieter Ziekenhuis. Binnen dit netwerk kregen sedert 2016 reeds 30 patiënten een mitralisklep. Van de patiënten die in het UZ Brussel een TAVI procedure kregen overleed geen enkele patiënten binnen 30 dagen na de procedure.

Contacteer ons
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 31.501 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 396.234 raadplegingen (excl. spoed) en 75.646 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette