Coronavirus - Update voor de pers (6 maart-11 juni)

Het UZ Brussel volgt de coronapandemie op de voet en volgt de preventieve maatregelen en richtlijnen voor de bescherming en verzorging van COVID-19 en niet-COVID-19-patiënten nauwgezet op. 

Gezien de strenge preventieve maatregelen in ons ziekenhuis om patiënten en medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, is de toegang van journalisten, fotografen en filmploegen beperkt. Dit wordt enkel toegestaan onder begeleiding van de communicatiedienst en mits toepassing van strikte hygiënische voorwaarden: verplicht dragen van een mondmakser, handen ontsmetten bij aankomst, geen materiaal op de grond plaatsen en respecteren van de social distancing. Aanwezigheid van pers in de COVID-zones wordt niet toegestaan.

Donderdag 11 juni 2020  

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel nog 13 COVID-19 bevestigde patiënten verzorgd, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen.  

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 462 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 374 het ziekenhuis verlaten en 75 zijn overleden. 

Het aantal patiënten dat zich op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel aanmeldt blijft lager dan in pre-coronatijden (ongeveer 30% minder contacten). De toestroom van patiënten die via de Spoedgevallendienst COVID-19-gerelateerd worden opgenomen is de afgelopen weken wel afgenomen en schommelt sinds begin juni rond gemiddeld 2 hospitalisaties per dag.  

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

Villa Samson verwelkomt opnieuw gehospitaliseerde patiënten 

Vanaf deze week kunnen patiënten die in het UZ Brussel zijn gehospitaliseerd op weekdagen in de namiddag opnieuw terecht in Villa Samson. De therapiekatten- en honden wachten hen ongeduldig op om hen te verwelkomen voor een ontspanmomentje zodat ze het ziekenhuis even kunnen vergeten. Wie zijn eigen huisdier hier wenst te ontmoeten, kan hiervoor ook een afspraak inplannen.  

Uit veiligheidsoverwegingen en om de gezonde afstand te kunnen respecteren wordt het aantal patiënten en de vrijwilligers die hen ontvangen wel beperkt. In Villa Samson gelden dezelfde preventieve hygiënemaatregelen dan in het ziekenhuis. Alle medewerkers dragen er een mondmasker en bij het binnenkomen is het ontsmetten van de handen voor iedereen verplicht.    

In de voormiddag blijft Villa Samson ter beschikking als mentale rustplek en voor psychologische ondersteuning van ziekenhuismedewerkers die daar nood aan hebben. 

Versoepeling toelating van bezoekers in het UZ Brussel 

 • Gehospitaliseerde volwassen patiënten: bezoek vanaf opnamedag 5 
  Vanaf donderdag 11 juni versoepelt het UZ Brussel de bezoekregeling van gehospitaliseerde volwassen patiënten door bezoek al toe te laten vanaf dag 5 in plaats van pas na 7 dagen opname. Het aantal toegelaten bezoekers verandert niet: één vaste bezoeker per patiënt voor een maximale duur van 30 minuten tussen 14 en 17 uur op vertoon van een bezoekerstoelating op naam. In het kader van het opsporen van contacten in geval van een eventuele besmetting is die identificatie van de bezoekers noodzakelijk.  
   
 • Andere externe bezoekers voor diensten mits toelating vooraf 
  Andere externe bezoekers, dan bezoekers aan patiënten, worden zeer selectief opnieuw toegelaten wanneer die noodzakelijk zijn voor de zorg- of bedrijfscontinuïteit. Dit kan enkel mits instemming vooraf van de betrokken dienst. Het toelatingsbewijs dient aan de controlepost in de ingang van het ziekenhuis voorgelegd te worden. Virtueel overleggen en zo een bezoek aan het ziekenhuis vermijden, blijft echter wel de voorkeur. De bezoeker dient zelf een mondmasker mee te brengen en alle richtlijnen m.b.t. handhygiëne en gezonde afstand na te leven. 

Verdere uitbreiding raadplegingsactiviteit tot 80% 

Drie weken na de 'heropstart' van de raadplegingen voor niet-dringende zorg in het UZ Brussel, merken we dat dit over het algemeen heel goed verloopt. Dit heeft toegelaten om sommige activiteiten ondertussen boven dit niveau te tillen. We streven er naar om de raadplegingsactiviteit van 50% naar 80% van de pre-coronaperiode te brengen. 

Om die uitbreiding van het zorgaanbod goed verder te zetten wordt de bezetting in de wachtzalen nauwlettend opgevolgd en afspraken van patiënten worden zoveel mogelijk in de tijd gespreid om de gezonde afstand in het ziekenhuis te kunnen respecteren. Daarnaast wordt ook streng toegekeken op het verplicht dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen.

Wanneer mogelijk wordt in overleg met de patiënt gekozen voor een tele- of videoconsultatie zodat de patiënt zich niet naar het ziekenhuis moet verplaatsen. Resultaten van een patiëntenbevraging tonen aan dat zij de aanpak van teleconsultaties enorm waarderen. 

Donderdag 4 juni 2020  

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden nog 18 patiënten verzorgd op de verpleegeenheden voor COVID-19 patiënten, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen.  

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 459 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 366 het ziekenhuis verlaten en 74 zijn overleden. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst 

Op woensdag 3 juni werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 165 patiënten geregistreerd. 33 daarvan werden gehospitaliseerd. Geen enkele hospitalisatie was COVID-19-gerelateerd

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

Supportief dagcentrum TOPAZ verwelkomt opnieuw gasten 

Vanaf deze week kunnen gasten opnieuw terecht in het supportief dagcentrum TOPAZ. Uit veiligheidsoverwegingen en om de gezonde afstand te kunnen respecteren beperkt het dagcentrum het aantal gasten en vrijwilligers. TOPAZ voorziet ook de nodige beschermingsmiddelen voor haar gasten, vrijwilligers en medewerkers: mondmaskers, desinfecterende handgel, … 

Ronald McDonald Huis ook opnieuw open voor ouders van gehospitaliseerde kinderen

Ouders van een gehospitaliseerd kind kunnen opnieuw gebruikmaken van het Ronald McDonald Huis. Voorlopig nog wel beperkt gezien slechts een aantal kamers ter beschikking worden gesteld om de ouders in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen. 

Niet alle verpleegkundigen voelen zich helden van de zorg 

Er hangen witte lakens uit de ramen en om 20 uur klinkt er in sommige straten nog steeds applaus. Dat het al heftige maanden zijn geweest, bevestigen verpleegkundigen Annick, Tom en Pauline. Maar helden? Nee, zo voelen zij zich niet. “Wij doen ons werk, zoals altijd. Alleen is er nu meer aandacht voor” klinkt het.  Ze blikken terug op woelige weken. Lees hun verhalen hier. 

 • Annick werkt al 32 jaar als verpleegkundige. Haar normale werkomgeving is de dienst Pneumologie voor de consultaties voor personen met mucoviscidose. Om bij te dragen aan de coronastrijd werd ze verschillende weken ingezet op de dienst Intensieve Zorgen van de COVID-19-zone. Daarvoor leefde ze in complete afzondering van haar gezin. Dat zou ze in de toekomst anders doen. 
   
 • Tom is naar Brussel verhuisd om in het UZ Brussel te komen werken. Hij ging er in september 2019 aan de slag. Hij werkt op de verpleegeenheid die het eerst werd omgevormd tot COVID-10-zone. Hij zag op dat moment de beelden van de Italiaanse ziekenhuizen voor ogen en wist niet wat op hem afkwam. Zijn eerste bekommernis was hoe hij dat thuis met zijn gezin ging regelen. Eens dat in orde was ging hij samen met zijn collega’s voluit voor de zorg van de coronapatiënten. Daar waren ook heel wat moeilijke momenten bij, vooral op momenten van afscheid nemen, zeker in afwezigheid van familie. 
   
 • Pauline werkte 2,5 jaar op de ontwaakzaal van het operatiekwartier, toen ze een bijzondere nieuwe uitdaging kreeg, want haar normale werkomgeving werd tijdelijk omgevormd tot een afdeling voor Intensieve Zorgen voor niet-COVID-19-patiënten. In haar normale job had ze nog nooit een patiënt verloren. Ze was bang dat dat zou gebeuren. Wanneer ze niet werkte, probeerde ze zich af te sluiten van het werk en het nieuws, omdat ze daar in het begin te veel mee bezig bleef. 

Vrijdag 29 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 25 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 5 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze zone.  

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst 

Op donderdag 28 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 138 patiënten geregistreerd. 24 daarvan werden gehospitaliseerd. Daarvan waren 2 hospitalisaties COVID-19-gerelateerd. 

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

UZ Brussel versoepelt bezoekregeling maar heel beperkt vanaf 2 juni 

Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving blijft voor patiënten en medewerkers, blijft het bezoek aan patiënten afgeraden. Het UZ Brussel voert wel een voorzichtige en zeer geleidelijke versoepeling in van de bezoekregeling voor gehospitaliseerde volwassenen.  

Vanaf 2 juni kunnen enkel volwassen patiënten die langer dan een week worden opgenomen onder strikte voorwaarden bezoek krijgen van een familielid: één vaste bezoeker, enkel op vertoon van een bezoekerstoelating op naam en voor een maximale bezoekduur van 30 minuten tussen 14 en 17 uur. De bezoekerstoelating wordt bij het binnenkomen gecontroleerd. Wie zelf ziek of besmet is, of in de afgelopen 14 dagen symptomen vertoonde of positief testte op COVID-19, of zelf tot een risicogroep behoort, wordt niet als bezoeker toegelaten. 

Op een aantal afdelingen blijft bezoek verboden, tenzij in eindelevensfase: COVID-eenheden, Intensieve Zorgen, Coronary Care Unit. Voor opnames korter dan een week is bezoek ook niet mogelijk. Ook bij de Spoedgevallendienst en op de ontwaakzaal is geen begeleider of bezoeker toegelaten. Bij de Materniteit kan enkel de partner naar het ziekenhuis komen. 

Voor kinderen tot 16 jaar blijft de regeling van de voorbije periode gelden: 

 • In de niet-COVID-zone is één inslapende ouder toegelaten en mag de andere ouder één keer per dag (onbeperkt in tijd tussen 8 en 20 uur) op bezoek komen en mogen de ouders elkaar afwisselen wat betreft het inslapen. Ingang via KidZ Health Castle. 
 • In de COVID-zone is één inslapende ouder toegelaten en mag de andere ouder niet op bezoek komen en mogen de ouders elkaar ook niet afwisselen als inslapende ouder. Ingang via KidZ Health Castle. 
 • Bij Neonatologie kunnen beide ouders naar het ziekenhuis komen. Ingang via Hoofdinkom. 
 • Op de Spoedgevallendienst mag bij kinderen tot 16 jaar één volwassen begeleider blijven. 

Het UZ Brussel stelt alles in het werk om patiënten en hun familieleden in deze moeilijke omstandigheden toch maximaal in contact te brengen met elkaar. De infolijn voor familieleden blijft beschikbaar via telefoon (02 477 88 01) elke werkdag van 9 tot 18 uur, of via mail socialedienst@uzbrussel.be. Via dit mailadres kan een videogesprek worden aangevraagd. 

Donderdag 28 mei 2020 – 8 uur 

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 25 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 5 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze zone.  

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 456 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 356 het ziekenhuis verlaten en 72 zijn overleden. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst 

Op woensdag 27 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 128 patiënten geregistreerd. 26 daarvan werden gehospitaliseerd. 1 hospitalisatie was COVID-19-gerelateerd. 

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

UZ Brussel organiseert preventieve COVID-19 tests in drive-in systeem 

Volwassenen die voor een geplande opname of ingreep naar het UZ Brussel komen worden sinds april vooraf getest op COVID-19 om ervoor te zorgen dat op basis van die testresultaten kan worden bepaald of de opname kan plaatsvinden en in welke zone (COVID-19 of niet-COVID-19) de patiënt wordt opgenomen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving blijft voor patiënten en medewerkers. Vanaf donderdag 28 mei vinden die preventieve testen buiten het ziekenhuisgebouw plaats via een drive-in systeem in een tent vlakbij het ziekenhuisgebouw. Patiënten kunnen zich hier dus niet op eigen initiatief laten testen, maar enkel via een afspraak van het UZ Brussel. 

Op die manier verliezen de patiënten ook minder tijd: ze moeten niet op zoek gaan naar een parkeerplaats en het ziekenhuis niet te betreden. De patiënt komt twee dagen voor de opname of ingreep op de drive-in voor de test, meldt zich op het afgesproken uur en blijft in de wagen zitten. Ook wie met het openbaar vervoer of de fiets naar het ziekenhuis komt voor deze test, kan op deze locatie terecht. Via het drive-in systeem kunnen dagelijks een honderdtal patiënten worden getest. Enkel op zondag is er geen testing.  

In de drive-in wordt een staal genomen voor de COVID-19 PCR-test en dient de patiënt enkele vragen te beantwoorden. De dag erna is het resultaat bekend. Wie positief test wordt door het ziekenhuis gecontacteerd. Patiënt per patiënt wordt dan bekeken of de geplande opname of ingreep al dan niet kan plaatsvinden.  

Voor kinderen met een geplande opname of ingreep, wordt geen gebruik gemaakt van de drive-in, zij kunnen voor deze test terecht aan de in het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, ter hoogte van de bloedafname. 

Woensdag 27 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 25 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 6 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze zone.  

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 454 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 354 het ziekenhuis verlaten en 72 zijn overleden. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst 

Op dinsdag 26 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 123 patiënten geregistreerd. 22 daarvan werden gehospitaliseerd, waarvan 1 COVID-19-gerelateerd was. 

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

Na twee maanden legt het UZ Brussel de naaimachines stil…

Op 18 maart bundelden het UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB de krachten om op slechts enkele dagen tijd een naaiatelier uit de grond te stampen. Knippen, stikken, maskers, schorten, mutsen… én opnieuw. Na meer dan twee maanden leggen we de naaimachines stil. Dit was een mooi staaltje van samenwerking en flexibiliteit om bijzonder trots op te zijn.

Maar liefst 156 ziekenhuismedewerkers en zeker nog een 20-tal spontane opdagers staken er hun handen uit de mouwen. Zelfs Koning Filip kwam langs (met UZ Brussel-made mondmasker), en zag dat het goed was. Dit is was ze de voorbije maanden produceerden:

 • 14 000 mondmaskers
 • 3 650 schorten
 • 400 mutsen

Nu het gezoem van naaimachines is uitgedoofd, wordt het naaiatelier opnieuw een normaal labo op de Faculteit Geneeskunde en Farmacie op de Brussels Health Campus.

Dinsdag 26 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 22 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 6 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone.  

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 450 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 354 het ziekenhuis verlaten en 71 zijn overleden. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst 

Op maandag 25 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 149 patiënten geregistreerd. 27 daarvan werden gehospitaliseerd. 2 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus 

UZ Brussel test sociale robot uit in de strijd tegen COVID-19 

Het UZ Brussel test vanaf deze week uit of de hulp van een sociale robot zinvol is in de strijd tegen COVID-19. De tweetalige robot Pepper staat de onthaalmedewerkers bij om patiënten die op consultatie komen te herinneren aan de basisprincipes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die strikte naleving is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving blijft voor patiënten en ziekenhuismedewerkers. 

Meer info over de manier waarop robot Pepper patiënten herinnert aan de afspraken die ze in het ziekenhuis moeten naleven om samen te zorgen voor een veilige ziekenhuisomgeving, leest u hier. 

Maandag 25 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 21 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 5 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 447 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 353 het ziekenhuis verlaten en 71 zijn overleden.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 24 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 129 patiënten geregistreerd. 24 daarvan werden gehospitaliseerd. 4 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Vrijdag 22 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 17 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 21 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 147 patiënten geregistreerd. 33 daarvan werden gehospitaliseerd. 3 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Donderdag 21 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 16 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 20 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 134 patiënten geregistreerd. 37 daarvan werden gehospitaliseerd. 3 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Woensdag 20 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 17 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 5 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 441 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 350 het ziekenhuis verlaten en 69 zijn overleden.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 19 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 107 patiënten geregistreerd. 23 daarvan werden gehospitaliseerd. 2 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Dinsdag 19 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 21 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 5 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 441 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 350 het ziekenhuis verlaten en 67 zijn overleden.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 18 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 149 patiënten geregistreerd. 37 daarvan werden gehospitaliseerd. 5 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Maandag 18 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 23 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 7 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 441 COVID-19 bevestigde patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 349 patiënten het ziekenhuis verlaten en 67 zijn overleden.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 17 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 142 patiënten geregistreerd. 27 daarvan werden gehospitaliseerd. 2 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Vrijdag 15 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 27 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 8 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 14 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 105 patiënten geregistreerd. 17 daarvan werden gehospitaliseerd. 3 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Donderdag 14 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 36 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 10 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 13 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 110 patiënten geregistreerd. 33 daarvan werden gehospitaliseerd. 5 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 13 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 418 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 69
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 322
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 61

Woensdag 13 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 40 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 11 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze COVID-zone. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 12 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 118 patiënten geregistreerd. 25 daarvan werden gehospitaliseerd. 4 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 12 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 415 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 69
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 318
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 61

Dinsdag 12 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 52 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 9 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 11 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 137 patiënten geregistreerd. 31 daarvan werden gehospitaliseerd. 7 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 11 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 414 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 314
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Maandag 11 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 53 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 10 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 10 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 131 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 6 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 10 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 408 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 310
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Sociaal verpleegkundigen slaan de brug tussen patiënten en hun familie

In totaal hebben de afgelopen weken 26 sociaal werkers van het UZ Brussel in deze coronatijden hemel en aarde bewogen om verbinding te maken tussen mensen in moeilijke omstandigheden. Zij slaan de brug tussen patiënten en hun familie, want het niet mogen ontvangen van bezoek maakte het vaak bijzonder zwaar. Sommige verhalen kropen in hun kleren. Lees hun ervaringen hier.

Zondag 10 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 48 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 14 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 9 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 135 patiënten geregistreerd. 31 daarvan werden gehospitaliseerd. 8 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 9 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 408 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 310
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Zaterdag 9 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 41 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 13 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op vrijdag 8 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 141 patiënten geregistreerd. 20 daarvan werden gehospitaliseerd. 2 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 8 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 407 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 308
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Vrijdag 8 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 64 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 14 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 7 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 122 patiënten geregistreerd. 25 daarvan werden gehospitaliseerd. 8 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 7 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 407 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 308
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Donderdag 7 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 61 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 14 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 6 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 144 patiënten geregistreerd. 39 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 6 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 406 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 303
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Woensdag 6 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 65 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 15 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 5 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 133 patiënten geregistreerd. 37 daarvan werden gehospitaliseerd. 11 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 5 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 404 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 301
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Dinsdag 5 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 80 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 12 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 4 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 155 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 16 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 4 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 403 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 295
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 60

Maandag 4 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 89 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 14 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 3 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 114 patiënten geregistreerd. 37 daarvan werden gehospitaliseerd. 9 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 3 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 400 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 293
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 58

Zondag 3 mei 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 86 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 16 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 2 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 135 patiënten geregistreerd. 23 daarvan werden gehospitaliseerd. 9 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 2 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 399 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 291
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 58

Zaterdag 2 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 86 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 17 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op vrijdag 1 mei werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 110 patiënten geregistreerd. 18 daarvan werden gehospitaliseerd. 6 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 1 mei om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 397 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 67
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 291
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 58

Vrijdag 1 mei 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 85 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 17 patiënten

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 30 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 124 patiënten geregistreerd. 27 daarvan werden gehospitaliseerd. 6 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 30 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 395 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 289
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 58

Donderdag 30 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 88 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 17 patiënten en geen patiënten meer op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 29 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 135 patiënten geregistreerd. 39 daarvan werden gehospitaliseerd. 12 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 29 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 389 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 284
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 56

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

UZ Brussel start niet-dringende zorg vanaf 11 mei terug op

Het UZ Brussel kiest voor een voorzichtige en gefaseerde heropstart van de niet-dringende zorg. Die uitbreiding van de zorgverlening voor niet-COVID-19-patiënten gaat in het UZ Brussel in vanaf maandag 11 mei en dus nog niet vanaf maandag 4 mei. Het ziekenhuis neemt daarbij alle nodige maatregelen om patiënten veilig te ontvangen.

Geleidelijke uitbreiding van zorgaanbod
Deze heropstart gebeurt stap voor stap en met strikte naleving van de preventieve en hygiënische maatregelen ter bescherming van patiënten en ziekenhuismedewerkers: ontsmetten van de handen bij het binnenkomen, verplicht dragen van een mondmasker, respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter, en dit op heel het traject dat in het ziekenhuis wordt afgelegd: binnenkomen van het ziekenhuis, inschrijven aan de balie, wachten in de wachtzaal, gebruik van de liften, betalen, …

Er worden enkel afspraken ingepland voor zorg, onderzoeken of ingrepen die niet kunnen worden uitgesteld. Ook reeds geplande afspraken zullen door de behandelende arts patiënt per patiënt opnieuw worden geëvalueerd, zoals dat elke week sinds het begin van de lockdown met de activering van het ziekenhuisnoodplan is gebeurd. De noodzakelijke en dringende zorg is het UZ Brussel de afgelopen weken blijven verlenen en die zal ook steeds voorrang krijgen.

Permanente paraatheid
De eerste golf van de coronapandemie is nog niet achter de rug. Er zijn in het UZ Brussel nog steeds 88 patiënten die in de COVID-zone ziekenhuiszorg nodig hebben, waarvan er nog 17 worden verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Van de in totaal 389 COVID-19- bevestigde patiënten die werden opgenomen, zijn er intussen 284 naar huis en 56 patiënten zijn overleden. Door de afname van het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten kan de COVID-zone stilaan worden afgebouwd.

Het ziekenhuis blijft echter paraat om opnieuw snel terug te schakelen in geval van een heropflakkering van het virus waardoor opnieuw meer patiënten in het ziekenhuis belanden.

Woensdag 29 april 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 85 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel nog 16 patiënten en geen patiënten meer op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 28 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 128 patiënten geregistreerd. 30 daarvan werden gehospitaliseerd. 10 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 28 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 389 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 284
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 56

Dinsdag 28 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 84 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 17 patiënten en 3 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 27 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 127 patiënten geregistreerd. 29 daarvan werden gehospitaliseerd. 5 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 26 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 387 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 280
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 56

Maandag 27 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 84 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 17 patiënten en 3 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 26 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 100 patiënten geregistreerd. 23 daarvan werden gehospitaliseerd. 9 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 26 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 385 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 276
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 52

Zondag 26 april 2020 - 7 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 83 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 18 patiënten en 5 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 25 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 144 patiënten geregistreerd. 29 daarvan werden gehospitaliseerd. 13 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 25 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 383 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 274
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 52

Zaterdag 25 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 84 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 19 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op vrijdag 24 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 123 patiënten geregistreerd. 30 daarvan werden gehospitaliseerd. 9 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 24 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 382 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 273
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 52

Vrijdag 24 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 88 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 18 patiënten en 5 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 23 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 132 patiënten geregistreerd. 30 daarvan werden gehospitaliseerd. 12 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 23 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 379 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 66
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 263
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 51

Donderdag 23 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 97 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 20 patiënten en 5 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 22 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 121 patiënten geregistreerd. 30 daarvan werden gehospitaliseerd. 10 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 22 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 370 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 64
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 261
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 50

Woensdag 22 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 96 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 18 patiënten en 4 op de midcare afdeling. Een van de COVID-19-verpleegeenheden voor niet kritieke zorgen is door het lager aantal opnames kunnen sluiten. In geval van een nieuwe opflakkering kan die wel snel opnieuw geopend worden.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 21 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 129 patiënten geregistreerd. 41 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 21 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 366 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 64
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 258
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 48

Dinsdag 21 april 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel 

In het UZ Brussel worden momenteel 95 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 20 patiënten en 4 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 20 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 143 patiënten geregistreerd. 32 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 20 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 363 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 64
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 244
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 46

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

UZ Brussel-psychologen bieden ondersteuning en handvaten aan ziekenhuismedewerkers

Het team van klinisch psychologen heeft de afgelopen weken heel wat ondersteuning geboden aan wie daar nood aan had. Dit gebeurt zowel op de werkvloer via individuele gesprekken als via groepsinterventies ter ondersteuning van een team. Vooral op kritieke diensten zoals de Spoedgevallendienst en de dienst Intensieve Zorgen en in de COVID-19-diensten is daar nood aan.

Daarnaast hebben verschillende medewerkers, zowel verpleegkundigen, artsen als onderhoudsmedewerkers, ook al gebruik gemaakt van Villa Samson, waar de drempel laag is om langs te komen voor een babbel of een moment van mentale rust. Ook opvolggesprekken met de psychologen vinden hier plaats, zodat medewerkers ook fysiek de drukte van hun werkomgeving even kunnen loslaten.

In deze crisistijd is psychosociale ondersteuning van ziekenhuismedewerkers enorm belangrijk, zowel voor zorgverleners als medewerkers van ondersteunende diensten. Ze kampen met heel wat stress, onrust en angsten. Het omgaan met dit nieuwe normaal vergt veel van hen, zowel op het werk als thuis.

Lees hier meer over de ondersteuning die de klinisch psychologen bieden, nu Villa Samson niet toegankelijk is voor patiënten.

Ziekenhuismedewerkers rusten uit in het Ronald McDonald Huis

Net zoals Villa Samson, kreeg ook het Ronald McDonald Huis een nieuwe invulling ten voordele van het welzijn voor medewerkers van het UZ Brussel. Normaal is dit een rustplek waar ouders van gehospitaliseerde kinderen kunnen verblijven en overnachten. Door COVID-19 kreeg het huis voorlopig een andere invulling. Artsen en verpleegkundigen van het UZ Brussel kunnen er nu terecht om uit te rusten en de drukte even achter zicht te laten.

Katia De Greve, Development & House Manager van het Ronald McDonald Huis: “We hebben het huis gesloten om de gezondheid van de gezinnen en die van onze vele vrijwilligers niet in het gedrang te brengen. Tot we opnieuw families van zieke kinderen kunnen verwelkomen, stellen we onze 10 kamers en 40 leegstaande bedden ter beschikking van de hardwerkende medewerkers van het UZ Brussel.”

Maandag 20 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel daalt verder

In het UZ Brussel worden momenteel 100 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 19 patiënten en 5 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst neemt af

Op zondag 19 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 103 patiënten geregistreerd. 26 daarvan werden gehospitaliseerd. 6 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 19 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 360 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 64
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 240
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 46

Zondag 19 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 109 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 20 patiënten en 6 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 18 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 138 patiënten geregistreerd. 34 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 18 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 354 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 64
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 236
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 44

Zaterdag 18 april 2020 - 7 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 114 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 21 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op 17 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 123 patiënten geregistreerd. 31 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 17 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 350 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 63
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 230
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 43

Vrijdag 17 april 2020 - 7 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 122 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 21 patiënten en 8 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 16 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 136 patiënten geregistreerd. 39 daarvan werden gehospitaliseerd. 18 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 16 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 341 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 61
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 227
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 40

Donderdag 16 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel stabiel

In het UZ Brussel worden momenteel 112 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Er zijn wel weer meer patiënten die kritische zorgen nodig hebben. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 20 patiënten en 10 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 15 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 143 patiënten geregistreerd. 39 daarvan werden gehospitaliseerd. 18 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 15 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 316 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 55
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 210
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 39

Woensdag 15 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 112 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 18 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 14 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 131 patiënten geregistreerd. 28 daarvan werden gehospitaliseerd. 10 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 14 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 311 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 55
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 198
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 37

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus - COVID-19 onderzoek

COVID-19 en de impact op drinken en drugs

Het UZ Brussel en de VUB lanceerden een bevraging naar de effecten van de nationale COVID-19 maatregelen op ons alcohol en druggebruik. Wat doet het met ons om allemaal massaal in ons kot te blijven, of om te gaan met enorme stress en aanpassingen? Gaan we daardoor minder of net meer drinken en roken? Is meer drinken een manier om met de verveling, de eenzaamheid, de angst, de vele berichtgevingen, … om te gaan?

Al wie 18 jaar of ouder is en in België woont of verblijft kan deelnemen. De bevraging is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en loopt tot 30 april. Klik hier voor de bevraging.

COVID-19 klinische studie naar gebruik reumamedicatie

Het UZ Brussel voert samen met acht andere centra een grootschalige Belgische studie naar gebruik van reumamedicatie in de strijd tegen COVID-19-infectie. Deze studie werd opgezet door het UZ Gent in samenwerking met het Federaal Kennis Centrum voor Gezondheidszorg. De studie wordt gefinancierd door het KCE, die ook meehielp met het design van de studie.

Het UZ Brussel is voor de tweede keer, als enige Vlaamse ziekenhuis bekroond, met het AAHRPP-label (AAHRPP staat voor Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs). Dit is het hoogste kwaliteitslabel voor klinische studies. Meer info over he behalen van dit kwaliteitslabel via deze link.

Dinsdag 14 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 124 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 16 patiënten en 8 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 13 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 117 patiënten geregistreerd. 19 daarvan werden gehospitaliseerd. 8 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 14 april om 8 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 310 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 54
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 193
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 36

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Mondmasker voor alle ambulante patiënten en toegelaten bezoekers en begeleiders

Vanaf nu krijgen alle ambulante patiënten en toegelaten bezoekers en begeleiders bij het betreden van het ziekenhuis een mondmasker via de bewakingsagenten aan alle ingangen, ook in de niet-COVID-19-zones. Deze extra hygiënische maatregel is er vooral ter bescherming voor andere patiënten en zorgverleners, aangezien iemand zonder symptomen ook drager van het virus kan zijn.

Schenking van 150 000 euro van BNP Fortis Paribas

Het UZ Brussel is opgetogen over de schenking van 150 000 euro van BNP Fortis Paribas ter ondersteuning van de activiteiten inzake COVID-19-gerelateerde opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en facilitaire ondersteuning van in deze crisis betrokken medisch personeel.

“Deze crisis brengt heel wat plotse en onverwachte uitdagingen en investeringen met zich mee, die we als ziekenhuis noch vanuit onze eigen financiering, noch vanuit de overheidsfinanciering alleen kunnen dragen. We hebben ons ziekenhuis op een paar weken tijd omgebouwd tot een ander ziekenhuis met een duidelijk afgescheiden COVID-19 en niet-COVID-zone. Heel wat zorgverleners werden opgeleid om versterking te bieden op de COVID-19-verpleegeenheden. En gezien we de strijd aangaan met een nieuw virus gaan onze onderzoekers zo veel mogelijk op zoek naar het vinden van antwoorden en oplossingen. Deze financiële injectie geeft ons dus extra zuurstof om onze patiënten en medewerkers de nodige omkadering en zorg te bieden in deze periode die heel wat vergt van patiënten en hun familie en van onze medewerkers, zowel professioneel als emotioneel. Hiernaast zullen deze middelen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het academisch onderzoek naar de bestrijding van Covid-19. We zijn alle bedrijven, ondernemingen en particulieren dan ook enorm dankbaar voor de steun en hulp die we van hen krijgen,” verklaart prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Wie samen met het UZ Brussel de strijd tegen Corona wenst aan te gaan, kan dit op verschillende manieren: door een financiële bijdrage, door mondmaskers te schenken, door zich te registreren als arts, door deelname aan de ClapAndAct-actie, … en uiteraard door in haar of zijn kot te blijven. Meer info via deze link.

Maandag 13 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 129 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 16 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 12 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 110 patiënten geregistreerd. 25 daarvan werden gehospitaliseerd. 11 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 12 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 305 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 53
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 182
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 33

Zondag 12 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 137 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 17 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 11 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 124 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 20 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 11 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 297 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 53
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 177
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 31

Zaterdag 11 april 2020 - 8 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 122 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 20 patiënten en 6 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op vrijdag 10 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 148 patiënten geregistreerd. 45 daarvan werden gehospitaliseerd. 19 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 10 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 290 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 51
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 171
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 31

Vrijdag 10 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 136 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 18 patiënten en 7 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 9 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 156 patiënten geregistreerd. 28 daarvan werden gehospitaliseerd. 14 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 9 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 280 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 50
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 155
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 27

Donderdag 9 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel stabiel

In het UZ Brussel worden momenteel 138 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Dit is een toename tegenover gisteren, maar doordat opnieuw 21 opgenomen patiënten het ziekenhuis hebben kunnen verlaten, blijft de beschikbare beddencapacitiet stabiel. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 21 patiënten en 9 op de midcare afdeling

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 8 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 143 patiënten geregistreerd. 40 daarvan werden gehospitaliseerd. 18 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 9 april om 8 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 275 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 50
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 155
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 27

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

UZ Brussel ondersteunt omliggende woonzorgcentra

Het UZ Brussel werkt al langer nauw samen met een 10-tal omliggende woonzorgcentra. De ondersteuning die momenteel wordt geboden in de strijd tegen het coronavirus is het verlenen van medisch advies en het delen van educatief materiaal voor het correct gebruikt van persoonlijk beschermend materiaal voor de zorgverleners. Er wordt ook specifieke medische ondersteuning verleend door geriaters in een aantal woonzorgcentra.

Het is vandaag nog steeds alle hens aan dek voor de zorgverlening van patiënten in het ziekenhuis. Vandaar dat op dit moment in die woonzorgcentra nog geen UZ Brussel zorgverleners worden ingeschakeld voor de rechtstreekse verzorging van de bewoners. Vrijwilligers zoals verpleegkundigen of artsen van diensten waar het momenteel minder druk is, stagiairs verpleegkunde of artsen in opleiding die daar wensen bij te springen, zullen worden georiënteerd naar woonzorgcentra waar hulp nodig is. Ondertussen brengt UZ Brussel woonzorgcentra via de coördinatie van Zorgnet-Icuro in contact met externe zorgverleners die zich als medische reserve aan het UZ Brussel hebben aangeboden.

“Wij doen wel een oproep aan de regionale overheden om af te stemmen inzake de ondersteuning voor de woonzorgcentra die aan de ziekenhuizen wordt gevraagd, want dit verloopt op dit moment bijvoorbeeld niet éénduidig voor Brussel en Vlaanderen. In deze gezamenlijke strijd is het van belang om voor de aanpak van de zorgvraag met één duidelijke stem te spreken,’ aldus prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Woensdag 8 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel neemt af

In het UZ Brussel worden momenteel 127 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Dit aantal neemt gestaag af. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 23 patiënten en 10 op de midcare afdeling

Van de 261 COVID-19-bevestigde patiënten die sinds het begin van de pandemie in het UZ Brussel zijn opgenomen, heeft intussen ruim de helft het ziekenhuis mogen verlaten, ook zelfs een aantal patiënten die op de dienst Intensieve zorgen werden gehospitaliseerd. 

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 7 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 129 patiënten geregistreerd. 31 daarvan werden gehospitaliseerd. 15 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 7 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 261 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 48
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 134
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 25

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Koning Filip steekt UZ Brussel personeel hart onder de riem

Vanmorgen bracht Koning Filip een bezoek aan het UZ Brussel. De koning kreeg een uitgebreide rondleiding op verschillende diensten in de niet-COVID-19-zone van het ziekenhuis. Hij bedankte op die manier alle zorgverleners, maar ook medewerkers van niet-medische diensten, die zich allemaal samen inzetten in deze strijd tegen corona.

“Dit bezoek is een belangrijke erkenning van het bijzondere en harde werk van onze 3.800 medewerkers. Daarnaast toont het ook dat niemand bang hoeft te zijn om naar een ziekenhuis te komen in geval van noodzakelijke en dringende zorg. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om patiënten zowel in de COVID-19 als in de niet-COVID-19-zone veilig te onderzoeken en te behandelen,” aldus prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Beeldmateriaal van dit bezoek is enkel beschikbaar via Belga.

Dinsdag 7 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 133 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 19 patiënten en 9 op de midcare afdeling.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 6 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 185 patiënten geregistreerd. 49 daarvan werden gehospitaliseerd. 23 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 6 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 249 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 48
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 118
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 22

Maandag 6 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 139 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 22 patiënten en 5 op de midcare afdeling.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 5 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 141 patiënten geregistreerd. 30 daarvan werden gehospitaliseerd. 18 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 5 april om 15 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 242 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 45
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 115
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 22

Zondag 5 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 137 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, dat is minder dan gisteren. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 21 patiënten en 10 op de midcare afdeling.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zaterdag 4 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 140 patiënten geregistreerd, minder dan gisteren. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 17 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 5 april om 8 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 240 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 44
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 112
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 22

Zaterdag 4 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel opnieuw toegenomen

In het UZ Brussel worden momenteel 144 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Daarmee neemt dit aantal voor het eerst af. Het gaat om 116 bevestigde coronapatiënten, 13 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 21 patiënten waarvan 20 met bevestigde COVID-19-besmetting.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op vrijdag 3 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 164 patiënten geregistreerd. 48 daarvan werden gehospitaliseerd. 25 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 4 april om 8 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 229 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 45
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 103
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 19

Vrijdag 3 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel neemt voor het eerst af

In het UZ Brussel worden momenteel 125 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Daarmee neemt dit aantal voor het eerst af. Het gaat om 103 bevestigde coronapatiënten, 3 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 26 patiënten waarvan 23 met bevestigde COVID-19-besmetting.

Intussen heeft een tweede patiënt deze week na dagenlange kunstmatige beademing via intubatie de dienst Intensieve Zorgen ingeruild voor verdere verzorging op een verpleegeenheid voor niet kritische zorgen in de COVID-19-zone. In totaal hebben van de 197 COVID-19 positieve opnames sinds het begin van de pandemie 83 patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten, inclusief de minderjarige patiënt die werd opgenomen met een COVID-19-besmetting.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op donderdag 2 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 150 patiënten geregistreerd. 39 daarvan werden gehospitaliseerd. 22 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 2 april om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 197 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 38
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 83
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 19

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Oproep alertheid bij alarmsignalen om ledematen, organen en levens te redden

Artsen van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten hebben de afgelopen week een aantal patiënten gezien die door het uitstellen van noodzakelijke zorg in een catastrofale situatie zijn terechtgekomen. Zij roepen daarom huisartsen en cardiovasculaire patiënten op om alert te zijn voor alarmsignalen zoals pijn achter het borstbeen, tintelingen in de ledematen, plots niet kunnen spreken, ... zodat tijdig kan worden ingegrepen.

"Zo heeft één patiënt een beenamputatie moeten ondergaan door te lang gebrek aan zuurstoftoevoer door vernauwing van de slagader, één patiënt is door een beroerte permanent verlamd en een andere patiënt is tijdens het transport naar de operatiezaal overleden door een aneurysma. Dit zijn schrijnende verhalen, want die laatste patiënt had door eerder naar het ziekenhuis te komen, bij de eerste klachten (steken in de rug drie dagen ervoor), na een ingreep in principe een dag later het ziekenhuis kunnen buitenwandelen," aldus prof. Erik Debing, diensthoofd Vaatheelkunde in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel.

Wanneer patiënten uit vrees voor corona hun noodzakelijke zorg te lang uitstellen, zou het aantal non-COVID-19 overlijdens in deze coronatijden het aantal sterfgevallen door COVID-19 wel eens kunnen overstijgen. Dit kan door tijdig in te grijpen vermeden worden. 

Vandaar de oproepen van artsen uit het UZ Brussel om noodzakelijke en niet-dringende niet uit te stellen, zowel voor volwassenen als voor kinderen:

Donderdag 2 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel voor het eerst stabiel

In het UZ Brussel worden momenteel 131 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Daarmee blijft dit aantal voor het eerst stabiel. Het gaat om 104 bevestigde coronapatiënten, 14 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 27 patiënten waarvan 24 met bevestigde COVID-19-besmetting. Er werd ook één minderjarige opgenomen met een COVID-19-besmetting.

We streven allemaal samen naar het afvlakken van de curve van het aantal nieuwe besmettingen. De helling van de curve van bijkomende opnames in de COVID-zone in het UZ Brussel is op basis van de cijfers van vandaag voor het eerst wat afgezwakt. Ook de helling van de curve van opnames op de dienst Intensieve Zorgen stijgt minder snel. Goed nieuws is dat de helling van de curve van COIVD-19-patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten wel steiler wordt.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 1 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 136 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 17 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 2 april om 8 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 192 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 37
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 77
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 19

Ingebruikname van ‘medium care’ verpleegeenheid om bedden op IZ beschikbaar te houden

Van de 104 bevestigde coronapatiënten worden er vandaag 24 verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Daarmee is bijna de helft van de capaciteit voor de meest kritieke zorgen in de COVID-zone van het UZ Brussel bezet.

Om ervoor te zorgen dat de bedden op de dienst Intensieve Zorgen beschikbaar blijven voor patiënten die echt de meest kritische zorgen nodig hebben, met intubatie voor kunstmatige beademing of beademing in kunstmatige coma, neemt het UZ Brussel sinds vandaag een extra verpleegeenheid in gebruik voor ‘medium care’.

Deze COVID-19-verpleegeenheid doet dienst als tussenschakel tussen de verpleegeenheden voor niet-kritische zorgen en die voor de meest kritische zorgen. Hier worden patiënten verzorgd die het beter stellen na een verblijf op de dienst Intensieve Zorgen, maar nog niet naar een verpleegeenheid voor niet-kritische zorgen terug kunnen omdat ze nog wel niet-invasieve beademing nodig hebben.

Omgekeerd kan een coronapatiënt, die op een gewone verpleegeenheid achteruitgaat, maar nog niet in een kritieke toestand verkeert, verzorgd en nauw opgevolgd worden in deze ‘medium care’ eenheid. Om de nodige zorgen op deze ‘medium care’ eenheid te kunnen bieden werden hiervoor de afgelopen dagen extra verpleegkundigen en artsen opgeleid.
 

Woensdag 1 april 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 130 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 98 bevestigde coronapatiënten, 15 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 24 patiënten waarvan 23 met bevestigde COVID-19-besmetting. Het aantal patiënten neemt dus nog steeds toe, maar de voorbije twee dagen iets trager.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op dinsdag 31 maart werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 160 patiënten geregistreerd. 42 daarvan werden gehospitaliseerd. 23 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 31 maart om 15 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 175 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 34
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 68
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 17

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Naast de extra psycho-sociale ondersteuning die het UZ Brussel aan ziekenhuismedewerkers aanbiedt via de verantwoordelijke Welzijn van het ziekenhuis en door de eigen klinisch psychologen, wordt ook Villa Samson, waar patiënten normaal terecht kunnen voor het bezoek van hun huisdier of voor dierentherapie, sinds 23 maart ingezet als mentale rustplek voor medewerkers. Vandaag werd er ook een prachtig ingerichte katten/zentuin met mooie planten ingericht met bloembakken, horen-, zien- en zwijgbeeldjes, sierlijke buxusplanten, ligzetels voor de antistressmomenten, e.a. (dank u wel, Floralux).
 

Dinsdag 31 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

In het UZ Brussel worden momenteel 116 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 93 bevestigde coronapatiënten, 10 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 23 patiënten waarvan 20 met bevestigde COVID-19-besmetting.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op maandag 30 maart werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 200 patiënten geregistreerd. 45 daarvan werden gehospitaliseerd. 22 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 31 maart om 9 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 166 
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 33
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 63
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 16
   

Maandag 30 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

De toestroom van coronapatiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben blijft groot, met een toename van patiënten die kritische zorgen nodig hebben. In het UZ Brussel worden momenteel 111 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 88 bevestigde coronapatiënten, 11 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 20 patiënten met bevestigde COVID-19-besmetting waarvan er 12 kunstmatig beademd worden.

Hoopvol is dat gisterenavond de eerste COVID-19-patiënt, na 10 dagen opname met kunstmatige beademing op Intensieve Zorgen, deze dienst voor kritische zorgen heeft kunnen verlaten en verder verzorgd wordt op een COVID-verpleegeenheid voor niet-kritische zorgen.

Van de 147 COVID-19-bevestigde patiënten die sinds het begin van de pandemie in het UZ Brussel werden opgenomen, hebben intussen al 55 personen het ziekenhuis kunnen verlaten. Jammergenoeg zijn intussen 13 bevestigde coronapatiënten overleden (tussen de 60 en 95 jaar).

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op zondag 29 maart werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 140 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 24 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 29 maart om 17 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 147
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 28
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 55
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 13
   

Zondag 29 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft toenemen. In het UZ Brussel worden momenteel 113 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 85 bevestigde coronapatiënten, 15 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het tesresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 16 patiënten met bevestigde COVID-19-besmetting.

Op zaterdag 28 maart werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 160 patiënten geregistreerd. 41 daarvan werden gehospitaliseerd. 28 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 28 maart om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 129
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 25
 • Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 46
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 11

 

Zaterdag 28 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft blijft toenemen. In het UZ Brussel worden momenteel 110 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 77 bevestigde coronapatiënten, 9 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 16 patiënten met bevestigde COVID-19-besmetting. 

Op vrijdag 27 maart werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 197 patiënten geregistreerd. 52 daarvan werden gehospitaliseerd. 37 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 27 maart om 14 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 116
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve Zorgen: 21
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 31
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 10

 

Vrijdag 27 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft blijft toenemen. In het UZ Brussel worden momenteel 89 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 74 bevestigde coronapatiënten, 5 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 15 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten, van wie er 12 kunstmatig beademd worden. 

Op donderdag 26 maart hebben 144 personen zich aangeboden op de Spoedgevallendienst. Van die 143 patienten werden er 40 gehospitaliseerd, waarvan 23 werden opgenomen op een COVID-19-eenheid. 

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 27 maart om 9 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 107
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 21
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 25
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 8. De overleden personen zijn tussen de 60 en 93 jaar.

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

 • Complicaties voorkomen door noodzakelijke pediatrische zorg niet uit te stellen

  Door het opschorten van niet-dringende ingrepen en onderzoeken, vinden in het UZ Brussel gemiddeld 15% van de consultaties plaats. In het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, zijn er nog minder, omdat ouders ook zelf geplande afspraken hebben geannuleerd. Het vermoeden bestaat dat daardoor ook echt noodzakelijke onderzoeken niet meer plaatsvinden.

  De meeste kinderen vertonen gelukkig weinig symptomen wanneer ze een corona-infectie oplopen. Dit neemt niet weg dat kinderen tijdens deze pandemie om andere redenen medische zorg nodig hebben. Wanneer een kind plots koorts heeft, ademhalingsproblemen vertoont, ernstige buikpijn krijgt of ernstig valt, nemen ouders best contact op met een kinderarts of huisarts, zoals ze dat anders zouden doen. Op die manier kunnen ze complicaties voorkomen. Vandaar de oproep aan ouders om noodzakelijke en dringende zorg voor hun kind niet uit te stellen.
   
 • Extra aandacht voor de emotionele zorg voor patiënten

  Nu gehospitaliseerde patiënten geen bezoek mogen ontvangen, wordt naast de medische zorg ook extra aandacht besteed aan de emotionele zorg. Artsen en verpleegkundigen op de verpleegeenheden krijgen daarom versterking van de sociaal verpleegkundigen. Zij gaan regelmatig bij patiënten langs om het wegvallen van het bezoek mee op te vangen. Zij zorgen er ook voor dat patiënten die zelf geen smartphone hebben een videogesprek met hun familie of andere dierbaren kunnen voeren.
   
 • UZ Brussel start met infolijn voor familieleden

  De Sociale Dienst van het UZ Brussel is deze week gestart met een infolijn waar familieleden terecht kunnen om op de hoogte te blijven over hoe het gaat met hun dierbaren die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Want ook voor hen is het vaak een zware dobber om niet op bezoek te mogen komen. Deze infolijn is elke dag bereikbaar van 7.30 tot 19.30 uur op het telefoonnummer 02 477 88 01.  De Sociale Dienst kan met vragen ook per mail gecontacteerd worden via socialedienst@uzbrussel.be.

  Familie van gehospitaliseerde patiënten kan bij deze Infolijn terecht met vragen zoals ‘Hoe gaat het mijn moeder? Slaapt of eet mijn grootvader goed? Is er was op om te halen? Kan ik een videogesprek doen? ...’. De medewerkers van de Sociale Dienst gaan dan op de verpleegeenheid langs en koppelen dit terug naar de familie. Door voor die vragen naar de Infolijn te bellen kunnen de zorgverleners op de verpleegeenheden zich nog meer toeleggen op de zorgverlening.  Medische vragen worden niet via de Infolijn beantwoord. Daarvoor dient de familie nog steeds contact op te nemen met de behandelende arts.

 

Donderdag 26 maart - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

We stellen een grotere toename vast van coronapatiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben. In het UZ Brussel worden momenteel 61 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 42 bevestigde coronapatiënten, 2 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 15 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten.

Op woensdag 25 maart hebben 151 personen zich aangeboden op de Spoedgevallendienst. Van die 151 patienten werden er 59 gehospitaliseerd, waarvan 35 werden opgenomen op een COVID-19-eenheid. Er worden in het UZ Brussel de afgelopen dagen duidelijk meer coronapatiënten opgenomen die ziekenhuiszorg nodig hebben.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 25 maart om 19 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 78
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 16
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 22
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 6
   

Woensdag 25 maart - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal patiënten dat met COVID-19 klachten wordt opgenomen, neemt verder en iets sneller toe. In het UZ Brussel worden momenteel 61 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 41 bevestigde coronapatiënten, 2 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 15 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten.

Op 24 maart werden 146 patienten geregistreerd op de Spoedgevallendienst. Daarvan waren er 81 verdacht van COVID-19. Van die 146 patienten werden er 40 gehospitaliseerd. Van deze 40 werden er 26 gehospitaliseerd op een COVID-19-eenheid.

Het aantal patiënten dat voor andere klachten naar de Spoedgevallendienst komt ligt lager dan normaal, maar de personen die zich aanmelden vertonen wel ernstige klachten. Vandaar de oproep aan patiënten om noodzakelijke of dringende zorg niet uit te stellen. Ze kunnen daarvoor nog steeds in het UZ Brussel terecht. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 25 maart om 9 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 69
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 16
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 21
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 6

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

 • Verdere uitbreiding van bedden voor coronapatiënten

  Naast de verdubbeling van het aantal bedden op de dienst Intensieve Zorgen voor coronapatiënten vorige week en het optrekken van 2 naar 4 COVID-19-verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen, heeft het UZ Brussel nog een verdere uitbreiding voorzien van bedden voor coronapatiënten. De volledige vierde verdieping van het beddenhuis is daarvoor nu omgevormd tot COVID-19-zone.
   
 • UZ Brussel lanceert intern digitale interimservice

  Heel wat zorg- en (zorg)ondersteunende diensten kampen n.a.v. de coronacrisis met een tijdelijk tekort aan medewerkers en/of hebben extra taken. Anderzijds zijn er ook diensten waar er door de huidige situatie net minder werk is. Daarom is het UZ Brussel gestart met een interne interim service. Diensten die nood hebben aan ondersteuning kunnen via een online formulier de taken omschrijven waarvoor ze extra hulp kunnen gebruiken. De personeelsdienst stemt de vraag af op het aanbod. Ook het aanbod van externen wordt daarin meegenomen.
   
 • De spoedgevallendienst noteert 80% minder aanmeldingen van patiënten met stroke of hartfalen

  Dit is zorgwekkend. Het zou kunnen dat de vrees voor besmetting ook patiënten weerhoudt naar het ziekenhuis te komen die dat nochtans beter wel zouden doen. Het UZ Brussel bereidt daarover een externe communicatie voor.
   

Dinsdag 24 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal patiënten dat met COVID-19 klachten wordt opgenomen, neemt verder maar nog steeds geleidelijk toe. In het UZ Brussel worden momenteel 44 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 28 bevestigde coronapatiënten, 1 patiënt met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 10 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten.

Er hebben zich op maandag 23 maart 158 patiënten aangeboden op de Spoedgevallendienst, waarvan er 37 werden opgenomen in het ziekenhuis. Van die 158 personen waren er 76 verdacht van COVID19 waarvan er 22 werden opgenomen in de COVID-19-zone. De afgelopen week schommelde het gemiddelde van verdachte COVID-19-patiënten rond de 50, dus dit is een belangrijke toename tegenover de afgelopen dagen.

Het aantal patiënten dat voor andere klachten naar de Spoedgevallendienst komt ligt lager dan normaal, maar de personen die zich aanmelden vertonen wel ernstige klachten. Vandaar de oproep aan patiënten om noodzakelijke zorg niet uit te stellen. Ze kunnen daarvoor nog steeds in het UZ Brussel terecht. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 23 maart om 19 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 45
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 9
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 17
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 4. De overleden personen zijn tussen de 70 en 93 jaar en waren allemaal patiënten met geassocieerde co-morbiditeiten.
   

Maandag 23 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal patiënten dat met COVID-19 klachten wordt opgenomen, neemt verder maar nog steeds geleidelijk toe. In het UZ Brussel worden momenteel 39 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 27 bevestigde coronapatiënten, 5 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Het zijn nog steeds enkel volwassen patiënten. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 8 patiënten waarvan 7 bevestigde COVID-19-patiënten.

Er hebben zich op zondag 22 maart 120 patiënten aangeboden op de Spoedgevallendienst, waarvan er 33 werden opgenomen in het ziekenhuis. Van de 120 geregistreerde patiënten waren er 50 verdacht van COVID19. Van de 33 patiënten die werden opgenomen waren er 14 verdacht van COVID19.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 22 maart om 18 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 39
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 6
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 12
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 3. De overleden personen zijn allen ouder dan 80 jaar.

Andere aspecten van het coronavirus

 • Extra zorgverleners in sneltempo klaarstomen

  Er vinden heel wat opleidingen & trainingen plaats om artsen en verpleegkundigen in sneltempo klaar te stomen om de nodige medische zorgen te kunnen verlenen aan patiënten in de COVID-19-zones. Ook studenten Geneeskunde, die zich als vrijwilliger hebben aangemeld en al voldoende medische vaardigheden hebben, worden mee opgeleid.
   
 • Stikatelier verhoogt de capaciteit met acht bijkomende stiksters

  Het stikatelier, dat werd ingericht in één van de labo's in de gebouwen van de faculteit Geneeskunde & Farmacie van de VUB op de campus Jette, zet vanaf vandaag met acht bijkomende stiksters nog een tandje bij. Doel is om met eigen medewerkers 10.000 maskers per week te produceren. De zelfgemaakte maskers zijn enkel bestemd voor medewerkers die buiten de COVID-zones werken. 
   
 • UZ Brussel zet vanaf vandaag vijfkoppig mobiel team in om toe te zien op het correct toepassen van alle mogelijke zorgvuldigheidsregels in het ziekenhuis

  Het UZ Brussel zet, in overleg met de dienst ziekenhuishygiëne, vanaf vandaag een team van vijf vrijwillige verpleegkundige medewerkers in om de medewerkers die in contact komen met patiënten continu te sensibiliseren voor en te informeren over het correct gebruik van alle beschermingsmateriaal. Zij zullen zowel de diensten rondgaan als korte en praktische opleidingen en trainingen organiseren. Dat is zowel belangrijk ter bescherming van patiënten en zorgverleners, als voor het doeltreffend en zuinig gebruik van de beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt intern ook doorlopend informatie verspreid over het correct gebruik van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, o.m. met korte instructiefilmpjes.
   

Zondag 22 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel  

Het aantal patiënten dat met COVID-19-klachten wordt genomen, neemt verder toe. In het UZ Brussel worden momenteel 33 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 27 bevestigde coronapatiënten, 3 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we de resultaten af. Dit zijn allemaal volwassen patiënten. Er zijn momenteel nog geen COVID-19-positieve kinderen opgenomen in het UZ Brussel. 

Afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben, zijn ze opgenomen op de COVID-19-eenheid voor niet-kritische zorgen of op een afzonderlijke eenheid met isolatiekamers op de dienst Intensieve Zorgen. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 7 patiënten waarvan er 6 bevestigde COVID-19-patiënten zijn. 

De spoedgevallendienst, die gereorganiseerd is in een COVID-19 en een niet-COVID-19-zone, telde op zaterdag 21 maart in totaal 130 patiënten (in normale omstandigheden zijn dat er ongeveer 230 per dag), waarvan 44 zich hebben aangemeld met COVID-19-klachten en dus meteen werden opgevolgd in de COIVD-19-zone. Dat aantal blijft al enkele dagen redelijk stabiel tussen 40 en 60 hangen.  

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status zaterdag 21 maart om 15.30 uur) 

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 36 

 • Totaal aantal COVID-19-positieve patiënten opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 6 

 • Totaal aantal opgenomen COVID-19-positieve patiënten die ondertussen naar huis zijn: 6 

 • Totaal aantal opgenomen COVID-19-positieve patiënten die overleden zijn: 2 

 • Totaal aantal COVID-19-positieve patiënten op dit ogenblik opgenomen in het UZ Brussel: 28 
   

Zaterdag 21 maart 2020 - 9 uur

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal patiënten dat met COVID-19-klachten wordt genomen, neemt verder toe. In het UZ Brussel worden momenteel 37 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 21 bevestigde coronapatiënten, 5 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we de resultaten af. 

Afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben, zijn ze opgenomen op de COVID-19-eenheid voor niet-kritische zorgen of op een afzonderlijke eenheid met isolatiekamers op de dienst Intensieve Zorgen. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 7 patiënten waarvan er 6 bevestigde COVID-19-patiënten zijn.

De spoedgevallendienst, die gereorganiseerd is in een COVID-19 en een niet-COVID-19-zone, telde gisteren 158 patiënten (in normale omstandigheden zijn dat er ongeveer 230 per dag) waarvan 58 mogelijk besmet waren met COVID-19. Dat aantal blijft al enkele dagen redelijk stabiel tussen 40 en 60 hangen.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (cijfers op 20 maart om 17.30 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (Intensieve Zorgen en 'gewone afdeling'): 27
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op Intensieve Zorgen: 5
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 5
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames ondertussen overleden: 2
 • Totaal aantal COVID-19-positieve patienten op dit ogenblik in het ziekenhuis: 21

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

 • Noodzakelijke zorg gaat door!

  Het is belangrijk te onderstrepen dat patiënten die noodzakelijke zorg nodig hebben nog steeds in het UZ Brussel terecht kunnen. De vrees voor het coronavirus lijkt sommige patiënten - zowel in de volwassenenzorg als de pediatrie - tegen te houden om ook voor noodzakelijke zorg naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van alle mogelijke zorgvuldigheidsregels. Wie twijfelt of zorg al dan niet noodzakelijk is, wordt aangeraden daarover te overleggen met de huisarts. Deze kan dan contact opnemen met het ziekenhuis. We moeten absoluut vermijden dat de reguliere patiënten medisch in moeilijkheden komen als bijwerking van het coronavirus. 
   
 • UZ Brussel verstrengt het toezicht op het toepassen van alle mogeljke zorgvuldigheidsregels in het ziekenhuis.

  Het UZ Brussel zet vanaf maandag in overleg met de dienst ziekenhuishygiëne een team van vijf vrijwillige verpleegkundige medewerkers in om de medewerkers die in contact komen met patiënten continu te sensibiliseren voor en te informeren over het correct gebruik van alle beschermingsmateriaal. Zij zullen zowel de diensten rondgaan als korte en praktische opleidingen en trainingen organiseren. Dat is zowel belangrijk ter bescherming van patiënten en zorgverleners, als voor het doeltreffend en zuinig gebruik van de beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt intern ook doorlopend informatie verspreid over het correct gebruik van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, o.m. met korte instructiefilmpjes.
   
 • Artsen tegen corona: UZ Brussel zoekt extra artsen.

  Het UZ Brussel kreeg de voorbije dagen tientallen aanbiedingen van interne en externe artsen die hun expertise breed willen inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het ziekenhuis is enorm dankbaar voor dit hulpaanbod. Artsen die bereid zijn om ingeschakeld te worden in het UZ Brussel wanneer dat nodig zou zijn, kunnen zich registreren via een speciale link. Ze worden persoonlijk gecontacteerd. Doel is om samen de dagelijkse zorg van COVID-19 én non-COVID-19 patiënten te kunnen blijven verzekeren, ook bij een hogere toestroom van patiënten.

 

Vrijdag 20 maart 2020

Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal patiënten dat met COVID-19-klachten wordt opgenomen neemt gestaag toe. In het UZ Brussel worden momenteel 31 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 15 bevestigde coronapatiënten, 7 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we de resultaten nog af. 

Afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben, zijn ze opgenomen op de COVID-19-eenheid voor niet-kritische zorgen of op een afzonderlijke eenheid met isolatiekamers op de dienst Intensieve Zorgen. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 6 patiënten waarvan er een aantal aan een beademingstoestel liggen.

De beddencapaciteit van de dienst Intensieve Zorgen werd deze week verdubbeld van 35 naar een 70-tal bedden. Ook de zone waar niet-kritieke coronapatiënten verblijven werd uitgebreid van twee naar 4 verpleegeenheden. Er wordt ook volop gewerkt om het aantal beademingstoestellen te verhogen.

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

 • Het UZ Brussel heeft met eigen medewerkers een naaiatelier voor mondmaskers opgestart. Het maken van die mondmaskers, waarvoor inpakmateriaal van steriele sets wordt gebruikt, wordt begeleid door medewerkers van de Ziekenhuisapotheek en de dienst Ziekenhuishygiëne. Alle materiaal wordt hen ter beschikking gesteld, maar men moet wel de eigen naaimachine meebrengen. Het plan is om dagelijks 1000 van die zelfgemaakte mondmaskers te maken voor medewerkers die buiten de COVID-zones werken.
   
 • Het UZ Brussel biedt sinds kort aan alle medewerkers extra psycho-sociale ondersteuning aan. Dat gebeurt enerzijds dor de verantwoordelijke Welzijn van het ziekenhuis, anderzijds door de klinisch psychologen. Villa Samson, waar patiënten normaal terecht kunnen voor het bezoek van hun huisdier of voor dierentherapie, wordt vanaf maandag 23 maart ingezet als mentale rustplek voor medewerkers.
   
 • Het UZ Brussel lanceerde op 18 maart samen met de Vrije Universiteit Brussel een oproep aan personen ouder dan 16 jaar om zich kandidaat te stellen om te babysitten op de kinderen van zorgverleners. Zij kunnen zich online registreren op www.uzbrussel.be/nl/babysitters-gezocht. Uiteraard is het essentieel dat tijdens het babysitten alle zorgvuldigheidsregels rond handhygiëne en dergelijke worden gerespecteerd. Binnen de 12 uur na de oproep noteerden we al 671 kandidaten! Intussen zijn het er meer dan 1.000!
   
 • Het UZ Brussel telt intussen meer dan 500 thuiswerkers (op ongeveer 3.800 medewerkers), normaliter zijn dat er ongeveer 100.
   
 • Heel wat geneeskundestudenten van de VUB bieden het UZ Brussel versterking:
  - Pre-triage: Tweede en derde Master studenten gebruiken hun klinisch oog om op de Spoed mee te helpen bij de pre-triage van personen met COVID-19-klachten. Dat doen ze ook in een aantal huisartsentriageposten.
  - Logistiek: Jongejaarsstudenten geneeskunde en studenten kinesitherapie ondersteunen logistiek door patiënten en bezoekers, die zich toch met coronaklachten in het ziekenhuis zouden aanbieden, mee te begeleiden naar de Spoed.
  - Sociaal contact: Gezien er geen bezoek is toegelaten, helpen de Bachelorstudenten geneeskunde om dit sociaal isolement mee op te vangen, bij de patiënten die dat wensen. In samenspraak met de verpleegeenheden gaan ze op verschillende diensten langs bij de patiënten die nood hebben aan een babbel.
   

Dinsdag 17 maart 2020

Hoeveel coronapatiënten zijn er momenteel opgenomen in het UZ Brussel?

In het UZ Brussel worden momenteel 21 patiënten verzorgd op de afzonderlijke COVID-19 verpleegeenheden. Het gaat om 5 bevestigde coronapatiënten, 6 patiënten met een negatieve test en 10 patiënten van wie we de resultaten nog afwachten.  Op de pediatrie werden geen positieve tests genoteerd.

Afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben, zijn zij opgenomen op de COVID-19-eenheid voor niet-kritieke zorgen (waar 17 patiënten zijn opgenomen) of op een afzonderlijke eenheid met isolatiekamers op de dienst Intensieve Zorgen (waar 4 patiënten zijn opgenomen, waarvan er 3 aan een beademingstoestel liggen).

De opgenomen patiënten zijn niet enkel ouderen. Er zijn ook personen bij jonger dan 50 jaar.

Hoeveel coronapatiënten kan het UZ Brussel opnemen?

Wij hebben momenteel een beddencapaciteit van 100 bedden inzetbaar voor coronapatiënten. Door het annuleren van niet-dringende consultaties, opnames en ingrepen, in navolging van de oproep van Minister Maggie De Block, maken we nog extra bedden vrij om voorbereid te zijn op de verwachte toestroom van patiënten die ziekenhuiszorg nodig. Vier interne werkgroepen analyseren continue de situatie en houden daarbij rekening met de te verwachten evolutie.

Zien jullie een toestroom van patiënten op de spoed?

Momenteel zien wij een normale drukte op de spoed. We stellen wel een toenemend aantal personen vast dat zich aanmeldt met COVID-klachten en naar een coronatest vraagt. Enkel bij wie door een arts, op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald, wordt gedacht aan een mogelijke infectie met 2019-nCoV, wordt een coronatest uitgevoerd.

De patiënten die worden getest en milde klachten vertonen verblijven thuis in isolatie tot de resultaten van de test beschikbaar zijn. Enkel wie ernstig ziek is, wordt voor verdere verzorging in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal patiënten met ernstige klachten die moeten worden opgenomen neemt wel gestaag toe. In het UZ Brussel werden afzonderlijke kamers voorzien voor de verzorging van (mogelijke) besmette coronapatiënten. 

Gaan consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen in het UZ Brussel door?

Op vraag van de Overheid stelt het UZ Brussel vanaf maandag 16 maart alle niet-dringende consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen uit. De betrokken patiënten worden persoonlijk gecontacteerd. Medewerkers werden op tijdens het weekend van 14 maart opgeroepen om op kantoor annulaties door te geven aan de patiënten. Dit is geen kleine opdracht: alleen al op maandag 16 maart waren 3000 consultaties en onderzoeken voorzien en tussen dat weekend en begin april waren dat er 43.000!

Alle dringende en noodzakelijk consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, …) of noodzakelijke dagelijkse revalidatie worden voortgezet.

Bijzondere betrokkenheid en flexibiliteit van heel wat medewerkers

Om de strijd aan te gaan tegen de coronapandemie hebben heel wat medewerkers de afgelopen weken al een bijzondere betrokkenheid en flexibiliteit getoond om de richtlijnen van de overheid nauw op te volgen. Zo zorgen ze samen voor de bescherming van patiënten en collega's.

Niet enkel bij de zorgverleners is de inzet groot. Ook bij medewerkers van ondersteunende diensten zoals patiëntenadministratie die extra werden ingezet om de niet-dringende afspraken op te schorten. Elke afspraak werd patiënt per patiënt door een arts geëvalueerd om de dringendheid ervan te beoordelen. Geen eenvoudige opdracht, want heel wat patiënten worden op verschillende medische diensten gevolgd en het opschorten van een afspraak op de ene dienst kan een impact hebben op een onderzoek of ingreep op een andere dienst.

Gaan bijeenkomsten (seminaries, infosessies, …) in het ziekenhuis door?

Seminaries, infosessies, vergaderingen en andere bijeenkomsten worden voorlopig geannuleerd of uitgesteld. Deelnemers worden op de hoogte gebracht door de organisatoren. Bij twijfel kan best de organisator gecontacteerd worden.

De laatste update voor patiënten en bezoekers is beschikbaar via deze link.

De laatste update voor huisartsen is beschikbaar via deze link.

 

Donderdag 12 maart 2020

UZ Brussel neemt extra preventieve maatregelen

Ter bescherming van patiënten en medewerkers, neemt het UZ Brussel een aantal extra preventieve maatregelen voor bezoekers van patiënten en andere bezoekers. Er wordt ook extra beddencapaciteit voorzien om coronapatiënten op afzonderlijke afdelingen te verzorgen. De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan wel gewoon door, al worden niet-dringende consultaties bij voorkeur uitgesteld. Wie zich ziek voelt, wordt wel gevraagd contact op te nemen met de afdeling waar de afspraak werd gemaakt om te bespreken of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld. Het UZ Brussel volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en de zorg van patiënten te verzekeren.

Beperkt bezoek

Bezoek wordt in het algemeen beperkt tot maximum 2 personen per dag voor een maximale duur van 2 uur. Bij besmette coronapatiënten wordt bezoek helemaal afgeraden. Dat is echter niet altijd mogelijk en daarom wordt maximaal één bezoeker er dag toegelaten voor een maximale duur van 2 uur. Die bezoekers moeten beschermende kledij dragen (schort, verzorgingsmasker, handschoenen) die door het ziekenhuis wordt voorzien. Bezoekers die recent in risicogebied zijn geweest en die zich ziek voelen, worden gevraagd om thuis te blijven, weg van het ziekenhuis en dus geen enkele patiënt te bezoeken.

Seminaries, infosessies, vergaderingen, events …. die in het UZ Brussel waren gepland met externe deelnemers worden tot nader order geannuleerd. Ook bezoeken van vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven en anders commerciële externen zijn tot nader order niet toegelaten. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor externe bezoekers die een rechtstreekse impact hebben op de zorgcontinuïteit van het ziekenhuis.

Meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan door

De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan gewoon door. Wie een consultatie gepland heeft en zich ziek voelt, wordt gevraagd om de afdeling te contacteren waar de afspraak werd gemaakt om te bespreken of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld. Niet-dringende consultaties worden bij voorkeur uitgesteld of op een alternatieve opgevolgd (via teleconsultatie indien mogelijk).

Extra beddencapaciteit om coronapatiënten te hospitaliseren

Het UZ Brussel heeft alles in gereedheid gebracht om (mogelijk) besmette patiënten, afgezonderd van andere patiënten te hospitaliseren. Het gaat momenteel om 40 tot 50 bedden voor patiënten die omwille van hun gezondheidstoestand een ziekenhuisopname vereisen en niet thuis in isolatie kunnen verblijven.

Daarvoor werd een afzonderlijke afdeling ingericht, met kamers voor niet-kritische patiënten met vermoeden van of een bevestigde besmetting. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is op die verpleegeenheid geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Patiënten met een coronabesmetting die in kritieke toestand verkeren worden in isolatie opgenomen, indien nodig in negatieve drukkamers. Zeer kritieke patiënten worden in afzonderlijke kamers op de dienst Intensieve Zorgen opgenomen. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

Coronatesten en bevestigde patiënten in het UZ Brussel

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Ze moeten bij aankomst hun handen ontsmetten, krijgen een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald.

Van de patiënten die in het UZ Brussel werden getest op het coronavirus, zijn er totnutoe 4 bevestigde patiënten. Die zijn momenteel opgenomen in de afzonderlijke verpleegeenheid voor niet-kritieke coronapatiënten. Op de afzonderlijke eenheid op Intensieve Zorgen zijn er momenteel nog geen bevestigde coronapatiënten opgenomen.

 

Vrijdag 6 maart 2020

Twee patiënten positief getest op coronavirus in het UZ Brussel

Er zijn op vrijdag 6 maart 2020 in de vooravond in het UZ Brussel twee patiënten positief getest op het coronavirus. Het gaat om patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis, zonder relevante reisgeschiedenis, en die volgens de uitbreiding van de screeningscriteria van 5 maart voor het coronavirus in aanmerking kwamen voor een test.

Het UZ Brussel heeft omwille van de gezondheidssituatie van die patiënten uit voorzorg besloten een coronatest uit te voeren. Om de resultaten sneller te bekomen, werden die testen door het UZ Brussel uitgevoerd.

Beide patiënten werden onmiddellijk in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst in een onderdrukkamer. Ze vertonen beiden milde symptomen. Ze blijven opgenomen in het UZ Brussel omdat zij ook andere zorg nodig hebben. Zorgverleners en medewerkers die met deze patiënten nauw contact hadden, werden gevraagd om tot nader order niet te komen werken.

De bevoegde overheid werd ingelicht en zorgt voor de verdere opvolging.

 

 

Contacteer ons
Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette