40 getuigen over het UZ Brussel en de samenleving in 2017

UZ Brussel Jaarverslag 2017 opnieuw digitaal vernieuwend

De gezondheidszorg is een verhaal van mensen, voor mensen, door mensen. Daarom stelt het UZ Brussel in zijn digitaal jaarverslag op www.samenkrachtig.be 40 krachtige, korte filmische getuigenissen voor omdat het universitair ziekenhuis in 2017 40 jaar bestond. Ze vormen één groot verhaal én een thermometer van de samenleving. Uit de mijlpalen en cijfers blijkt dat het UZ Brussel structureel gezond blijft, ook al zijn de uitdagingen groot om spitstechnologie en toegankelijke zorg te blijven bieden in een zorgomgeving die steeds meer divers wordt.

Digitaal vernieuwend

Het jaarverslag is qua vorm opnieuw digitaal vernieuwend. Op de dynamische website www.samenkrachtig.be ontdekt de bezoeker op een bewegelijke wall 40 korte filmische getuigenissen en een aantal quotes. Bijzonder is dat de bezoeker aan het jaarverslag ook zelf zijn of haar visie op de zorg kan delen door via een geïntegreerde app een antwoord te geven op de vraag wat de kern is van goede zorg. Op die manier wordt het jaarverslag nog meer interactief naast het engagement van het ‘liken’ en delen van de filmpjes.

Samen krachtig

Talrijke van die 40 filmpjes zijn alles behalve vrijblijvend. Samen vormen ze ook een boodschap: de gezondheidszorg en gezondheid in het algemeen worden samen gemaakt. Daarom ook getuigen in het jaarverslag niet enkel zorgverstrekkers, zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook ICT-ers, technici, verantwoordelijken kwaliteit en duurzaamheid en natuurlijk … patiënten.

Daarmee sluit het nauw aan bij www.eengedeeldverhaal.be dat ook toegang biedt tot het rapport van ZORG2030, de maatschappelijke dialoog over de toekomst van de gezondheidszorg die het UZ Brussel en de VUB in 2017 samen lanceerden.

Mijlpalen en cijfers

Naast de 40 getuigenissen kunnen bezoekers ook terecht voor een terugblik op de mijlpalen inzake innovatie en expertise, want ook in 2017 bezorgden meerdere zorgverstrekkers in verschillende expertisedomeinen patiënten een nieuw toekomstperspectief. In het deel over de patiënten blijkt duidelijk dat de diversiteit in de zorgomgeving toeneemt en dat het UZ Brussel meer is dan een ziekenhuis, want het heeft ook een sociale rol tot buiten de muren van het ziekenhuis. Zorgkwaliteit en patiëntveiligheid stonden in 2017 ook centraal, want elke patiënt heeft recht op zorg en zorgverstrekkers die zij of hij kan vertrouwen.

Daarnaast hebben de meer dan 3.600 medewerkers het afgelopen jaar ook aangetoond via talloze initiatieven dat hun engagement verder reikt dan hun job. Veel studenten van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB krijgen in het UZ Brussel de kans om stage en onderzoek te doen in het UZ Brussel, zodat ze heel snel tijdens hun opleiding aan het bed van de patiënt staan. Uit de cijfers van het deel onderwijs en onderzoek blijkt ook dat 2017 op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en publicaties een vruchtbaar jaar was.

Hoewel budgetten in de gezondheidszorg sterk onder druk staan, slaagt het UZ Brussel er toch in te blijven investeren en structureel gezond te blijven. Het ziekenhuis nam in 2017 ook talrijke initiatieven om de toekomst van de zorg mee vorm te geven. Zowel letterlijk door de bouwprojecten van het Ruimteplan als figuurlijk door de brede denkoefening ZORG2030.

Contacteer ons
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Gina Volkaert Verantwoordelijke externe communicatie, UZ Brussel
Over UZ Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette